Sipòte Travay Nou

Pou reyalize vizyon nou an ki se fè zile La Gonâve la tounen yon sant devlopman ki pouse grasa kominote a epi yon egzanp pou rès mond lan, nou dwe ogmante kantite lidè kominote sa n ap travay avèk yo a epi pwojè devlopman ki dirije grasa kominote n ap sipòte yo. Tanpri konsidere fè yon don bay Rasin Devlopman jodi a.

Roots of Development, òganizasyon patnè nou nan Ozetazini, resevwa don sou entènèt pou nou epi fè yon transfè chak mwa.